Kale Park Hastanesi

Tıbbi Birimler

Hastanemizin acil servis hizmetleri, Acil Servis Bölümü tarafından yürütülmektedir. Modern cihazlarla donatılmış acil servisimiz deneyimli ve dinamik kadrosu ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Devam…
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümümüzde hasta bakım ve tedavi hizmeti dahilinde, her türlü cerrahi girişim için tüm yaş gruplarında girişim öncesi tıbbi değerlendirme, girişim sırasında ve sonrasında ağrı tedavisi ile birlikte anestezi uygulaması işlemi yapılmaktadır. Devam…
Kliniğimizde en son gelişmeler doğrultusunda her türlü beyin omurilik cerrahisi ile ilgili müdahaleler yapılmaktadır. Devam…
Genetik ve çevresel etkileşimleri olan; ciddi ve kronik bir hastalıktır. Vücutta normalden fazla miktarda yağ dokusunun olması sebebiyle gelişir, çok sayıda faktöre bağlıdır ve tıbbi tedavi gerektirir. Obezitenin en önemli risk faktörlerini; fiziksel aktivitede azalma, beslenme alışkanlıkları, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve genetik oluşturmaktadır. Devam…
Sağlıklı çocuk büyüme, beslenme takibi,ve aşıları, tüm çocuk hastalıklarının teşhis ve ayaktan ve yatarak tedavileri yapılmaktadır. Sık tekrarlayan bronşit, geçmeyen öksürük ve astımlı çocukların teşhis ve tedavisi, büyümede gecikme, ergenlik bulgularının erken veya geç ortaya çıkması gibi hormonal bozuklukların takibi Çocukluk çağında görülen kusma, beslenme bozukluğu, kabızlık şikayetlerinin tedavisi Tekrarlayan idrar yolu hastalıkları, idrar kaçırma Çocukluk çağı hastalıkları ve anemilerinin takip ve tedavisi yapılmaktadır. Devam…
Dahiliye bölümümüzde, yetişkin hasta grubunun cerrahi dışı sağlık sorunlarının tamamında ilk başvuru ve çözüm merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bölümümüz, diğer klinik branşlara temel teşkil etmekle birlikte, ateşli hastalıklardan metabolik hastalıklara, böbrek hastalığından karaciğer hastalıklarına, mide-barsak hastalıklarından kas hastalıklarına tüm sorunların öncelikli başvuru ve çözüm merkezidir. Devam…
Bölümümüz; geniş kapsam ilgi alanı sebebiyle birçok disiplin ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Uzman kadro ve gelişmiş alt yapısı sayesinde her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt branşlarda da hizmet vermektedir. Hastanemiz bünyesindeki ileri teknolojik ve modern laboratuvarlar, Radyoloji ünitesi, operasyon öncesi tanı ve ileri tetkik çalışmaları ile operasyon sonrası kontrol ve takip işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Devam…
Göz Hastalıkları Bölümümüzde, göz ile ilgili tıbbi ve cerrahi tüm tedavileri, alanında uzman doktorlarımız ile ileri muayene ve tetkik cihazları kullanarak gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza en gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerini sunmaktayız. Devam…
Yeterli bilgi, beceri ile birlikte insanı sevmek, ona değer vermek ve kişiyi sadece hastalığı ile değil, bir bütün olarak ele almaktır. Bizim için her hasta, saygı, nezaket ve özenle davranılarak güvenli bir bakım alma hakkına sahiptir. Devam…
Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümümüzde; alanında uzman bir ekip ve ileri teknolojik altyapı ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Amacımız; hastalıklar henüz ortaya çıkmadan, erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarını kullanarak, düzenli tarama testleri ve rutin yıllık kontrollerle kadınlarımıza hayatın her evresinde kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sunmaktır. Devam…
Kardiyoloji bölümümüzde ileri teknolojik altyapımız ile uluslararası standartlarda hizmet veriyoruz. Bölümümüzde kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını dünya standartlarında teşhis ve tedavi etme anlayışı ile hizmet sunulmaktadır. Devam…
Teşhis aşamasında endovizyon teknolojisinin kullanıldığı bu birimimizde operasyonlar esnasında da kapalı (endoskopik) yöntem uygulanmaktadır. K.B.B. polikliniğimiz uzmanı tarafından konvansiyonel (geleneksel) ve endoskopik muayene, pediatrik otolojik olguların takip ve tedavisi, fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, kulak mikroşirurjisi, baş ve boyuna yönelik her türlü cerrahi müdahale, tonsillektomi (bademcik), vejetasyon (geniz eti), gromet (ventilasyon tüpü), rinoplasti, larenks ve timpanoplasti konularında hizmet verilmektedir. Devam…
Hastalık, kaza, ameliyat tümörler, yanıklar vb durumlar sonucu vücutta çeşitli şekil bozuklukları ya da doku-organ, işlev kayıpları olabilir. Bu kayıplar doğuştan da var olabilir. Bu kayıplar insanın yaşayışını derinden etkileyebilir. Devam…
Ayrıca çocukların sünnet ve sünnet derisi hastalıkları, hipospadias, inmemiş testis ve üretero-pelvik darlık (böbrek çıkımında darlık) ve veziko-üreteralreflü (idrarın mesaneden böbreğe kaçışı) hastalıklarıyla da ilgilenilmektedir. Devam…

7 Ocak 2017