Kale Park Hastanesi

Çevre Politikası

Çevre Politikası
• Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
• Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
• Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
• Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
• Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
• Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
15 Ocak 2016