Kale Park Hastanesi

Çalışan Sağlığı ve ve Güvenliği Politikası

Çalışan Sağlığı ve ve Güvenliği Politikası
• Etkin ve sürekli iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
• Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
• Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
• İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
• Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
• İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
• Çalışanlar, stajerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
• Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
• Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
• Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
• Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
• Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
• Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
• Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.
15 Ocak 2016